Lesreglement

 1. Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een door een meerderjarig ingevuld en ondertekend online inschrijfformulier.
 2. Een training duurt 30, 45, 60 of 90 minuten. De les gaat altijd door, tenzij de tennisleraar afbelt dan wel bericht via de aangemaakte app groepen. (zie punt 5)
 3. Het zomerseizoen start in de week van 25 maart en eindigt in de week van 27 september. In de zomerperiode zal er geen les gegeven worden in de meivakantie (27 april- 05 mei) en de zomervakantie  (20 juli- 01 september) Ook 2e paasdag (1 april) en 2e pinksterdag (20 mei) is er geen les.
 4. Indien lessen uitvallen door gevolg van weersomstandigheden hanteren wij tijdens de winterperiode een uitval van 10%. Valt er meer uit dan de aangegeven 10% zullen deze lessen worden ingehaald in de inhaalweken.
 5. Voor aanvang van de lesperiode wordt er een appgroep aangemaakt door de trainer met alle leerlingen. Hierin wordt ook het 06-nummer van de trainer toegevoegd. In deze app zitten verschillende lesgroepen met hetzelfde niveau waarbij er de mogelijkheid aangeboden wordt om de lessen in het halen als er iemand afmeld. Dit geldt alleen voor de volwassen lessen, niet voor de jeugd lessen.
 6. U heeft geen recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven. Wij proberen wel u de mogelijkheid te geven als er elders in groepen een afmelding is.
 7. De tennislessen worden gegeven op de buiten tennisbanen van de vereniging LTV Almere en de buiten banen van Club Pelikaan. 
 8. Om deel te nemen aan de tennislessen dient u lid te zijn van de vereniging. 
 9. Voor niet leden is er een mogelijkheid tot het volgen van een (betaalde) introductie les(eenmalig) mits er plek is.
 10. Privé-lessen worden alleen ingehaald mits 24 uur van tevoren wordt afgebeld door de leerling. 
 11. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 12. De tennisleraar beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. 
 13. Na aanvang van de lesperiode wordt geen restitutie van lesgeld gegeven bij blessure, ongeval, ziekte of andere vorm van langdurige afwezigheid. Indien in een voltallige groep een vervanger kan worden ingedeeld, wordt het lesgeld gerestitueerd met een bedrag overeenkomend met het aantal lessen dat wordt gevolg door de vervanger. 
 14. Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan waarmee de cursus oorspronkelijk begonnen is, wordt het totaal aantal lessen of de prijs van de cursus evenredig aangepast. Dit gebeurt alleen na overleg met de deelnemers.  
 15. Afschrijvingen worden uitgevoerd op tussen de 24-27 maart 2024 en 22-25 juni 2024.  Bij het uitblijven van een betaling wordt er een 1e herinnering gestuurd en het verschuldigde bedrag nog niet verhoogd. Bij een 2e herinnering worden er € 7,50 administratiekosten berekend bovenop het lesgeld. Bij de 3e herinnering nogmaals € 15,00. Bij het uitblijven van de betaling van het lesgeld zal het dossier naar incassobureau gestuurd worden.
 16. Bij tussentijdse beëindiging door de leerling blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 17. De tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de evt. daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten. 
 18. Tijdens lessen en diverse toernooi activiteiten maken wij foto’s die gebruikt kunnen worden voor de site/post. Wilt u dit niet, stuur dan een mail naar info@zdtennisenpadel.nl
 19. De zomerperiode heeft een lesperiode van 20 weken. Voor de jeugdleden bestaande uit 19 lesweken en 1 week toernooibegeleiding.
 20. Tijdens het LTV Jeugd Open zal er voor de jeugd geen les worden gegeven worden. Wij verwachten dat iedereen mee zal doen tijdens dit toernooi. Tevens zijn de trainers er om de wedstrijden te observeren en de jeugd te begeleiden. Voor de volwassenen is er in die week wel les.
 21. Tijdens het LTV Open proberen wij uit te wijken naar een andere locatie als onze eigen banen niet beschikbaar zijn.
 22. Invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier wil zeggen dat u akkoord gaat met het lesreglement en de financiële consequenties.
 23. Overmacht ontslaat Z&D zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de lesser. Als overmacht kan o.a. aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, ramp niet beschikbaar zijn van het park (banen) door externe factoren, e.d. Ingeval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.
 24. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 25. Alle informatie is onder voorbehoud onder druk en schrijffouten. Z&D heeft recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal de vereniging en betrokken lessers hiervan op de hoogte brengen.
 26. Voor informatie, opmerkingen, klachten e.d zie www.zdtennisenpadel.nl